Welkom op Geldkoets.nl
Algemene voorwaarden en Privacy


       Aanmelden


1.0 - Door uw aanmelding bij het geldkoets.nl programma gaat u akkoord met alle voorwaarden en         condities die hier worden genoemd.
1.1 - Geldkoets.nl mag, op ieder moment, wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden zonder         vooraf de leden te informeren.
1.2 - Van elke aanpassing worden de leden achteraf ge´nformeerd via een e-mail naar het         emailadres, dat is opgegeven bij geldkoets.nl bij inschrijving.
1.3 - Bent u het niet eens met deze aanpassing(en) dan dient uw account opgeheven te worden.
1.4 - Als u blijft deelnemen aan het geldkoets.nl programma, nadat wij u op de hoogte hebben         gesteld van enige aanpassing, zijn deze nieuwe voorwaarden bindend.

       Verantwoordelijkheid van de leden

2.0 - U dient minstens 16 jaar oud te zijn voor deelname aan ons programma.
2.1 - Ons programma is open gesteld voor Nederlanders en Belgen.
2.2 - Bij aanmelden dient u gebruik te maken van uw eigen naam en email adres, u mag geen valse         identiteit aannemen.
2.3 - Uw profiel dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
2.4 - Het is niet toegestaan u meer dan 1 keer aan te melden met verschillende email adressen.
2.5 - Uw PC mag niet door een ander gebruikt worden, die ook een account heeft bij geldkoets.nl.
2.6 - Wij staan dus per IP adres en per persoon 1 account toe!
2.7 - Als geldkoets.nl fraude constateert, wordt uw account direct verwijderd met verlies van alle         saldi.
2.8 - Het is niet toegestaan uw account te verkopen of weg te geven.
2.9 - Promotie voor geldkoets.nl in welke vorm dan ook, is middels SPAM niet toegestaan.

      Beperking van aansprakelijkheid

3.0 - geldkoets.nl is niet aansprakelijk voor verlies van saldi, of iedere andere directe, indirecte,         speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade, voortkomende uit, of         verband houdende met, uw lidmaatschap bij het geldkoets.nl programma, ook al is         geldkoets.nl op de hoogte gebracht van mogelijke schade. Derhalve beperkt de         verantwoordelijkheid, die ontstaat onder deze overeenkomst. Dit zal nooit meer kunnen         bedragen, dan het bedrag aan totale beloningen, die zijn betaald of betaalbaar zijn aan u,         krachtens deze overeenkomst. geldkoets.nl is niet aansprakelijk voor fouten en/of bugs in het         verdiensysteem.


       Uitbetalingen

4.0 - U wordt uitbetaald op een Nederlandse bankrekening of Paypal.
4.1 - geldkoets.nl betaald uit vanaf een saldo van € 3,50.
4.2 - Uitbetalingen worden binnen 30 werkdagen na aanvraag afgehandeld
4.3 - Geld verdiend door fraude en/of bugs in ons verdiensysteem wordt niet uitbetaald.
4.4 - U wordt alleen uitbetaald als uw profiel volledig en naar waarheid is ingevuld.
4.5 - Bankbetalingen worden alleen uitgevoerd als de rekeninghouder dezelfde naam heeft als in         uw profiel op geldkoets.nl
4.6 - Bij tegenvallende resultaten zijn wij gerechtigd met ons programma te stoppen, waarbij saldi         vanaf € 12,50 zullen worden uitbetaald, mits aan de voorwaarden is voldaan.  

        Uw privacy

5.0 - Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

        Het checken van betalingen.
        Het verzenden van e-mail berichten en nieuwsbrieven.
        Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen.
        Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt of verkocht.